Главная Каталог статей Полезные ссылки Поиск по сайту Гостевая книга Добавить статью

Главная arrow Для студента arrow Программы исследований 

Задоволеність студентами Київського національного університету ім. Т.Шевченка зміною навчання
Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
10.10.2007 г.

 Робота з курсу  "Організація та методи вибіркових досліджень".

 

Актуальність теми.

Навчання – провідний вид діяльності студентів денного відділення і тому структуруючим чинником у розподілі бюджету часу студентів є режим (зміна) навчання. В  Київському Національному Університеті імені Тараса Шевченка є  дві зміни навчання і цікаво буде порівняти розподіл бюджету часу, вплив та задоволеність своєю зміною (режимом) студентами факультетів, заняття яких проходять на першій зміні на протязі всього терміну навчання і  на другій.

Проблемна ситуація полягає у відсутності знань щодо:

§   задоволеності студентами Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка зміною (режимом) навчання;

§  впливу зміни навчання на розподіл бюджету часу;

Об’єкт - студенти Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання з 1 по 5 курс.

Предмет – задоволеність студентами Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка зміною (режимом) навчання.

Генеральна сукупність - студенти Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання з 1 по 5 курс.

Мета – виявити міру задоволеності студентами Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання з 1 по 5 курс зміною (режимом) навчання.

Завдання :

§  зібрати інформацію щодо кількості студентів з 1 по5 курс, денної форми навчання на всіх факультетах та інститутах при Київському Національному Університеті імені Тараса Шевченка;

§  зібрати інформацію щодо змін (режимів) навчання на факультетах та інститутах при Київському Національному Університеті імені Тараса Шевченка;

§  визначити міру задоволеності студентами Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка зміною (режимом) навчання;

§  відслідкувати вплив  зміни навчання на розподіл бюджету часу студентів;

§  відслідкувати вплив  курсу навчання на задоволеність студентами Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка зміною (режимом) навчання;

 

Гіпотези:

1.     Задоволеність студентами Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання з 1 по 5 курс зміною (режимом) навчання залежить від того чи:

ü проживає студент у Києві / у гуртожитку;

ü має власну сім’ю та (або) дітей / проживає з батьками або окремо;

ü працює / не працює;

ü курсу навчання;

ü факультету (інституту);

2.     Існує невідповідність зміни (режиму) навчання потребам студентів.

Важкодоступні елементи – студенти 5 курсів 2 семестр.

 

Етап формування вибірки

Структуруючі чинники, що будуть використовуватися при проектуванні вибірки:

·        зміна навчання (1/2)

·        курс навчання (1,2,3,4,5)

·        стать (чол./жін.)

·        місце проживання (гуртожиток/м. Київ)

·        сімейний стан (має власну сім’ю та (або) дітей / проживає з батьками)

·        форма навчання (контрактна/бюджетна)

Через те, що на деяких курсах та певних факультетах загальна кількість представників певної статі або студентів із гуртожитку є меншою ніж 30, виникає питання про статистичну значущість. Тому показники статі та місця проживання не будуть використовуватися при формуванні теоретичної вибірки, а будуть враховуватися при формуванні квот на другому ступені проективної вибірки.

Отже, обсяг теоретичної вибірки створюється за двома показниками (структуруючими чинниками) – факультет і курс. За методом наповнення  клітинок (ячійок), враховуючи 28 факультетів, на кожному по 5 курсів і на кожному курсі потрібно опитати не менше 30 осіб (для статистичної значущості результатів):

n теор. = 18 • 5 • 30 = 2700

Вибірка для даного дослідження буде двоступенева, комбінована, із застосування м на другому етапі квотного способу відбору.

На першому етапі генеральна сукупність –  студенти всіх факультетів та інститутів з 1 по 5 курс, денного відділення Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Шляхом районованого відбору (районування за ознакою факультет) формуються вибіркові сукупності для кожного факультету відповідно для кожного факультету відповідно до загального обсягу вибірки.

На другому етапі чисельності студентів на кожному факультеті  стають новими генеральними сукупностями. У сформованих на першому етапі вибіркових сукупностях створюються квоти, які поєднують в собі три ознаки: курс навчання, стать та місце проживання. Квоти формуються пропорційно до розподілу цих ознак на кожному факультеті.

Генеральна сукупність (студенти Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання з 1 по 5 курс): 14636 студентів.

1-й ступінь. Через те, що генеральна сукупність є неоднорідною за багатьма ознаками доцільно буде розділити всю сукупність на більш однорідні групи – райони. Базовою ознакою районування буде факультет.

де: n – обсяг вибірки,

N – обсяг генеральної сукупності,

Δ – гранична помилка репрезентативності (=0,01),

Z – величина, що визначається за таблицею критичних точок стандартного нормального розподілу (статистичний критерій). Залежить від довірчої імовірності (1-α), де α – рівень значущості. Для формування даного об’єкту вибірки довірча імовірність = 0,99, що свідчить про високий ступінь довіри до даних, які будуть при дослідженні у вибірці.

S2 - дисперсія (за відсутністю інформації про неї приймається рівною 0,25)

Підставляємо ці значення у формулу:

 

Після цього позначаємо райони в генеральній сукупності:

 

Інститут Міжнародних відносин                                                           1902

Інститут журналістики                                                                           708

Географічний факультет                                                                       718

Геологічний факультет                                                                          365

Економічний факультет                                                                         1076

Кібернетики                                                                                           913

Механіко-математичний                                                                        732

Радіофізичний                                                                                        614

Фізичний                                                                                                745

Біологічний                                                                                            884

Іноземна філологія                                                                                784

Історичний                                                                                             719

Філологічний                                                                                         785

Сходознавства                                                                                       420

Філософський                                                                                         417

Юридичний                                                                                            1791

Хімічний                                                                                                 506

Соціології та психології                                                                        566

Вся генеральна сукупність                                                                 14636

В зв’язку з тим, що побудова репрезентативної районованої вибірки означає збереження у вибірці пропорції для груп генеральної сукупності, для визначення розміру груп вибіркової сукупності можна застосувати:

де N та n – розміри відповідно генеральної сукупності та вибірки,

Ni та ni   - розміри груп (районів) у генеральній та вибірковій сукупностях. Тоді чисельність кожного району розраховується так:

Підставивши значення, маємо такі обсяги районів у загальній вибірковій сукупності:

Інститут Міжнародних відносин                                                           1010

Інститут журналістики                                                                           376

Географічний факультет                                                                       381

Геологічний факультет                                                                          189

Економічний факультет                                                                         572

Кібернетики                                                                                           485

Механіко-математичний                                                                        389

Радіофізичний                                                                                        326

Фізичний                                                                                                396

Біологічний                                                                                            470

Іноземна філологія                                                                                417

Історичний                                                                                             382

Філологічний                                                                                         417

Сходознавства                                                                                       223

Філософський                                                                                         222

Юридичний                                                                                            952

Хімічний                                                                                                 296

Соціології та психології                                                                        300

Вся вибіркова сукупність                                                                      7776

 2-й ступінь. У сформованих для кожного факультету вибіркових сукупностях розраховуються квоти на основі трьох ознак – курс, стать, місце проживання. Число елементів вибіркових сукупностей з різними комбінаціями цих ознак визначається так, щоб воно відповідало їх пропорції на всьому факультеті, тобто можна сказати, що на цьому ступені загальні чисельності студентів на кожному факультеті стають новими генеральними сукупностями і видно скільки осіб і з якими характеристиками необхідно опитати.

Квоти розподіляються серед інтерв'юерів, які будуть обирати респондентів за заданими параметрами. Для кожного факультету окремо необхідно зробити бланк квот, на якому всі пропорції перехрещуються. Цей бланк буде мати інтерв’юер при опитуванні.

Можна сказати, що різниця між кількістю студентів на різних курсах не є суттєвою. Пропорції по статі та за місцем проживання на різних курсах на одному і тому ж факультеті також істотно не змінюється. Через це при формуванні квот обсяг вибіркової сукупності на факультеті розбивається на 5 рівних частин (5 курсів) і вже на кожному курсі позначається кількість студентів з двома іншими ознаками пропорційно до розподілу цих ознак на всьому факультеті.

Бланк квот для

Всього у вибірці –

На всьому ф-ті  % - жінки,  % - чоловіки; серед жінок -  % живуть у гуртожитку,  % - у м. Києві; серед чоловіків  % живуть у гуртожитку,  % у м. Києві .

 

курс

чоловіки

всього

жінки

всього

гуртожиток

м. Київ

гуртожиток

м. Київ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

всього

 

 

 

 

 

 

 

Бланк квот для Інституту Міжнародних відносин

Всього у вибірці – 1010

На всьому ф-ті 52.7 % - жінки, 47.3 % - чоловіки; серед жінок - 40 % живуть у гуртожитку, 60 % - у м. Києві; серед чоловіків 44.4 % живуть у гуртожитку, 55.6 % у м. Києві .

 

курс

чоловіки

всього

жінки

всього

гуртожиток

м. Київ

гуртожиток

м. Київ

1

43

53

96

43

64

107

2

43

53

96

42

64

107

3

43

53

96

42

64

106

4

42

53

95

42

64

106

5

42

53

95

42

64

106

всього

213

265

478

212

320

532

Бланк квот для Інституту журналістики

Всього у вибірці – 376

На всьому ф-ті 22.9 % - жінки, 57.1 % - чоловіки; серед жінок -  34.2% живуть у гуртожитку,  65.8% - у м. Києві; серед чоловіків 38.1% живуть у гуртожитку,  61.8% у м. Києві .

 

курс

чоловіки

всього

жінки

всього

гуртожиток

м. Київ

гуртожиток

м. Київ

1

16

27

43

11

22

33

2

16

27

43

11

21

32

3

16

27

43

11

21

32

4

17

26

43

11

21

32

5

17

26

43

11

21

32

всього

82

133

125

55

106

161

 

Бланк квот для географічного ф-ту

Всього у вибірці – 381

На всьому ф-ті  62.7% - жінки, 37.3 % - чоловіки; серед жінок – 44.4 % живуть у гуртожитку, 55.6 % - у м. Києві; серед чоловіків 37.3 % живуть у гуртожитку, 62.7 % у м. Києві .

 

курс

чоловіки

всього

жінки

всього

гуртожиток

м. Київ

гуртожиток

м. Київ

1

11

18

29

22

27

49

2

11

18

29

21

27

48

3

11

18

29

21

27

48

4

10

18

28

21

26

47

5

10

17

27

21

26

47

всього

53

89

142

106

133

239

 

Бланк квот для геологічного ф-ту

Всього у вибірці – 189

На всьому ф-ті 56.2 % - жінки, 43.8 % - чоловіки; серед жінок – 37.5 % живуть у гуртожитку, 62.5 % - у м. Києві; серед чоловіків 35.9 % живуть у гуртожитку,  64.1% у м. Києві .

 

курс

чоловіки

всього

жінки

всього

гуртожиток

м. Київ

гуртожиток

м. Київ

1

6

11

17

8

14

22

2

6

11

17

8

13

21

3

6

11

17

8

13

21

4

6

10

16

8

13

21

5

6

10

16

8

13

21

всього

30

53

83

40

66

106

 

Автор:

Оленkа kulpinka(dog)

 

» Нет комментариев
Пока комментариев нет
» Написать комментарий
Email (не публикуется)
Имя
Фамилия
Комментарий
 осталось символов
Captcha Image Regenerate code when it's unreadable
 
« Пред.   След. »